Sistema fotovoltaic d'autoconsum coplanar connectat a través de xarxa interior

El principal objectiu assolit mitjançant la instal·lació d'energia solar fotovoltaica és:

La reducció d'emissions d'efecte hivernacle (CO2, NOx, SOx): Mitjançant l'ús de l'energia elèctrica generada pel sistema fotovoltaic aconsegueix reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, com els que es generen en centrals elèctriques tipus no renovable.

A més que utilitzem un recurs natural i local com l'energia solar, disminuint la dependència d'energia procedent d'altres fonts contaminants.

Incentiu de la Unió Europea | Informe del pla estratègic
Desarregui
Àmbit d'actuació
Nau Josep Guivernau

Truqui'ns

977 662 961