Ámbit d'actuació

La nostra àrea d'influència son una part de les províncies de Tarragona , Barcelona i de Lleida.

Congeltats Josep Guivernau: Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès, Garraf, Anoia, Alt i Baix Camp, Conca de Barberà i Tarragonès .

Qualiservei :Segrià, Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell, Segarra, Noguera

Àrea d'influència Qualiservei Guivernau

Passi per sobre de les províncies